IMAGE SOLUTIONS GROUP Image Solutions

experts en fotografia

Avis Legal

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) informem als usuaris del següent:
1. Les seves dades personals seran tractades amb la deguda confidencialitat i secret i seran custodiats amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.
2. La Societat ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
3. Les dades personals, subministrades pels usuaris i / o afiliats d'aquest lloc web com a conseqüència de la navegació per la pàgina i / o utilització dels sistemes de comunicació i formularis de recollida de dades, consulta, sol·licitud de pressupost, xat, etc., seran incorporades a un fitxer del qual és responsable AP PHOTO INDUSTRIES, SL, amb la finalitat de donar compliment a la relació contractual que s'estableixi i / o gestionar, prestar, ampliar o millorar els serveis prestats a l'usuari per aquesta Empresa, o per aquelles entitats amb les que s'hagi subscrit acords de col·laboració, així com mantenir convenientment informat dels productes i serveis que sent similars als actuals i podent resultar del seu interès, habitualment oferim als nostres clients a través de comunicacions comercials electròniques. L'usuari autoritza l'enviament de comunicacions relacionades amb les finalitats anteriors per mitjans convencionals i electrònics (inclòs correu electrònic i telèfon mòbil); no obstant això, si no desitja rebre comunicacions comercials, preguem enviï un correu electrònic a l'adreça apphoto@apphoto.es amb l'assumpte "Cancel·lació enviaments comercials". Així mateix, l'informem que en cada comunicació comercial els usuaris podran manifestar la seva negativa a continuar rebent aquestes comunicacions a través d'un clic al botó "Baixa".
4. Li recordem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, comunicant-ho al següent domicili: A P PHOTO INDUSTRIES, S.L. Servei d'Atenció al Client Ronda Indústria, 48 08210 Barberà del Vallès, mitjançant escrit signat acompanyat d'una fotocòpia del seu DNI.