IMAGE SOLUTIONS GROUP Image Solutions

experts en fotografia

Politica de Privacitat

En compliment del que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades personals que ens pugui facilitar com a conseqüència del seu registre com a Usuari en el Lloc Web, de l'emplenament de qualsevol formulari existent en el Lloc web o l'enviament d'un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies, seran incorporades als fitxers titularitat de:

· y

· Del Distribuïdor que vostè hagi seleccionat en el moment del registre (en endavant, el Distribuïdor)

La finalitat del tractament de les seves dades per part de serà l'explotació de la plataforma web de comercialització on-line; la gestió de lliuraments; si és el cas, gestió de devolucions i realització d'enquestes de satisfacció sobre el servei prestat. En el cas que les seves dades hagin estat facilitades mitjançant l'enviament a un dels nostres bústies de correu electrònic, les seves dades únicament seran utilitzades per gestionar la seva petició.

Així mateix, tractarà les seves dades per a l'enviament de publicitat per correu electrònic de productes i / o serveis comercialitzats a través del lloc web en el cas que Vostè així ho hagi manifestat de forma voluntària mitjançant la marcació de la corresponent casella en el moment del registre. En qualsevol cas podrà manifestar la seva oposició a la recepció de comunicacions comercials, enviat un correu electrònic a l'adreça lopd@image-solutions.es, o utilitzant l'opció que, per a aquest fi, s'inclou en cada comunicació comercial.

finalitat del tractament de les seves dades per part del Distribuïdor serà la gestió comercial, gestió de la compravenda realitzada, així com la gestió del cobrament i facturació.

Les seves dades podran ser comunicades a tercers quan sigui necessari per al correcte desenvolupament de la compravenda realitzada (per tramitar els enviaments, per assegurar certs aspectes del servei postvenda) o quan hi hagi una llei que així ho exigeixi.

En qualsevol moment, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes de la normativa vigent, remetent un correu electrònic a l'adreça lopd@image-solutions.es